SSK Litvínov

Historie SSK Litvínov

Sdružení sportovních klubů Litvínov, z.s. je občanským sdružením spojujícím jednotlivé sportovní kluby působící v Litvínově. Cílem sdružení je vzájemná sportovní spolupráce na straně jedné, koordinace při prosazování společných práv a zájmů na straně druhé. V současné době SSK sdružuje celkem 22 klubů.

Z historického hlediska SSK navazuje na TJ CHZ ČSSP Litvínov, posléze Sportovní klub Chemopetrol Litvínov. Tento se v roce 1995 přeměnil na občanské sdružení SSK Chemopetrol Litvínov a jednotlivé sportovní kluby se transformovaly na samostatná občanská sdružení. Tím byl položen základ stávajícímu uspořádání a vzájemným vztahům mezi SSK a sportovními kluby. V roce 2007 došlo na základě rozhodnutí VH SSK v rámci změny stanov k úpravě názvu na aktuální Sdružení sportovních klubů Litvínov, z. s.